Utolsó frissítés: 2013-05-03 20:40

Előadásaim

       Életem folyamán kétezernél többször tartottam előadást történelmi, földrajzi, irodalmi, kultúrtörténeti témákban. Honlapomon erről bő információval szolgálok. Jelenleg is szívesen vállalok előadásokat.

Világjárás témakörben

Ausztráliáról

-pendrive illusztrációval

Előadásom címe: A különleges kontinens - Ausztrália

       Ausztráliát a romantikus múlt, az egyedülálló felszíni képződmények, az őslakók több tízezer éves sziklarajzai, a különleges növények, az abszurd küllemű állatok, az elegáns városok, a fehér fövenyes tengerpart, a toleráns, udvarias, segítőkész emberek és a megfizethető árak jellemzik.

       Ausztrália romantikus történetének emlékeit, csodálatos tájait, érdekes településit, állatokat, növényeket, a természeti csodáit, nagyvonalú városait, a hősies múltat, az őslakók életét és kultúráját mutatom be.

Új-Zélandról

-pendrive illusztrációval  

Előadásom főcíme: A Föld másik oldalán  
Alcímek és témakörök:
       Az Északi-sziget látnivalói
       A Déli-sziget látnivalói

       Új-Zéland mindkét szigetén egyedi különlegességek sokasága található. Lélegzetelállító természeti adottságokkal, látványos őslakos (maorik) és bevándorlók (pakehák) által kialakított kultúrával rendelkezik. A két sziget teljesen különbözik egymástól, és nyújt annyi különlegességet, hogy külön-külön kívánom bemutatni az alaposabb megismerés érdekében.
       Az Északi-szigetet a ma is élő múlt és a modern jelen jellemzi. A fő látványosságot a vulkánok, gejzírek, iszapvulkánok, a matuzsálemi kauri fák, a Waitomo környéki, szentjánosbogarakkal benépesült mészkő barlangok, a maori hagyományok és a maori mitológia, valamint az élhető nagyvárosok, a kuriózumokkal teli múzeumok nyújtják.
       A Déli-szigetet a nagy, szinte érintetlen hegyvidékek, gleccserek, vízesések, varázslatos tengeröblök, fjordok, különös állatok, növények, rekonstruált aranybányász városok, csodálatos környezetben kialakult települések, extrém sportok jellemzik.

Horvátországról

-pendrive illusztrációval

Főcím: Nyolcszáz évig közös hazában

Alcímek és témakörök:
        A magyar határtól a horvát tengerpartig
        Isztria, Fiume, Abbázia
        Dalmácia nevezetességei (Fiumétől a montenegrói határig)

        A vitéz múlt, a sokféle kultúra hatása, a felemelő és szívszorító magyar emlékek bősége, az érdekes építészeti és művészeti kincsek tömege teszi azt, hogy Horvátországnak sokféle arculata van. Ebből eredően a látnivalók szokatlanul gazdag választékát kínálja az ország.
Bemutatásánál abból indultam ki, hogy a magyarok óriási többsége a tengerpartra megy kikapcsolódni, regenerálódni, pihenni, és csak elenyésző részük áll meg útközben, és néz meg egy-egy érdekesebb műemléket, történelmi emléket, természeti nevezetességet. Pedig sokat veszít.
        A magyar határtól a horvátországi tengerpartig húzódó terület hazánkhoz hasonló közép-európai kultúrát tükröző épített nevezetességeit (kastélyok, templomok, várak, települések), az itt található sok-sok magyar emléket, és a csodálatos természeti értékeket kívánom bemutatni.
        Az ettől eltérő, olaszos kultúrát is tükröző tengerpart és szárazföldi környéke, valamint a szigetvilág nagyon nagy területű, és minden része tele van csodálatos, Európa-szerte nevezetes városokkal, műemlékekkel, természeti csodákkal és magyar emlékekkel. Ezt a sok érdekes, különleges látnivalót érdemes részletesen is megismerni, ezért bontottam ketté a tengerpart és a rengeteg sziget bemutatását.

Bosznia–Hercegovináról

–pendrive illusztrációval

Előadás címe: Keresztül-kasul Bosznia–Hercegovinában

        A kétharmadnyi Magyarország területű ország különlegességei a régebbi időben sok vendéget vonzottak. A több évig tartó délszláv ellenségeskedés azonban leszoktatta a turistákat a látogatásról. Pedig nekünk, magyaroknak azért is kedves lehet ez a ma független ország, mert a Magyar Királyság, majd a Magyar-Osztrák Monarchia részeként szoros kapcsolatban állt velünk. A mintegy évezredes közös múlt következményeként nagyon sok településnek, várnak, vízesésnek, történelmi helynek van magyar vonatkozása is.
        A gyönyörű, vadregényes tájak, a zúgó folyók, a viaduktok, hidak, alagutak nagy száma, az érdekes, különleges, egzotikus-keleties látnivalókban bővelkedő települések, a dombokon magasodó, magyarok által is megvívott várak különleges élményt nyújtanak. E mellett gyér a forgalom, kiváló minőségűek az utak, jó a közbiztonság, olcsó a megélhetés.

Szlovéniáról

–pendrive illusztrációval

Előadás címe: Szlovénia nevezetességei

        Ljubljana, a Postojnai-barlang és a szlovén tengerpart nevezetességeinek bemutatása mellett kitérek a szlovén emberek mindennapjaira, a magyar emlékekre, vonatkozásokra is.

Albániáról

-pendrive illusztrációval

Előadás címe: Albánia, ahol megállt az idő

        Ezzel a címmel jelent meg a Földgömb c. utazási magazinban egy írásom a szkipetárok földjéről. Az Albániában tapasztaltak szellemében mutatom be ezt a férfiasan kemény és büszke, ugyanakkor vendégszerető, a magyarokat különösen kedvelő népet, és a kis területe ellenére is változatos, érdekes országot. Itt a 80 km hosszú homokos, pálmafás, érintetlen tengerpart az égig érő hegyekkel, a nagyszerű ókori városok maradványai, a törökös stílusú házak, a romantikus várak, a szocialista időszak betonbunkerei, szobrai, a jelen időszak rengeteg új mecsetével, a Mercedesek a szamárkordékkal, a középkori hangulatú állatvásárokkal jól megférnek egymás mellett. Országaink régi politikai és területi nagysága, hősi múltja, egyedi nyelve, népi kultúrája, szokásai egyformán kilógnak Európa népeinek egységes tengeréből.

 

Történelem témakörben

Előadás címe: II. Rákóczi Ferenc élete és szabadságharca
–pendrive és tárgyi illusztrációval

        A Medicina Kiadó hasonló címmel jelentetett meg egy könyvem 2003-ban, a szabadságharc kitörésének háromszázadik évfordulójára. Azóta többször kértek fel a vezérlő fejedelem változatos életének, példamutató jellemének és a magyar köztudatban oly romantikus második kuruc szabadságharcnak a bemutatására.

 

Előadás címe: Thököly Imre, a kuruckirály
–pendrive és tárgyi illusztrációval

        Amikor évekig tanulmányoztam II. Rákóczi Ferenc korát, elkerülhetetlen volt mostohaapja életébe és tetteibe való elmélyülésem. Ezért gondolta úgy Messik Miklós, a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnöke, hogy Thököly halálának 300. évfordulójára engem kér fel a korabeli Európa talán legsármosabb férfiának a méltatására. Néhány idézet kortársaitól:
A francia követ 1692-ben ezt mondta: „az ő hadvezéri hírneve nagyobb hatással volt a császáriakra, mintha a Porta egész sereget küldött volna ellenük”.
Lotharingia Károly véleménye: „Bár Thököly mindig formálisan szemben állt a császár, kedves uram érdekeivel, bevallom, hogy ő századunk egyik legnagyobb embere, legyőzhetetlen oroszlán”.
Szulejmán szultán röviden fogalmazott: „a hősök leghősebbje, a bátrak legbátrabbja”.

 

Előadás címe: Bocskai István, aki két világhatalomnak diktált
–pendrive és tárgyi illusztrációval

        A Bocskai-felkelés kezdetének 400. évfordulója alkalmából felkért a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület egy emlékező előadásra. Örömmel vállaltam, mert így bemutathattam a valaha élt magyar államférfiak egyik legkiválóbbját, aki a bécsi és a zsitvatoroki béke feltételeit egyaránt diktálta a Habsburg és az Oszmán Birodalomnak. Ő volt az egyetlen magyar, akit a török korban a szultán „Felség”-nek titulált! A történészek véleménye szerint az ezer év alatt egyedül az ő időszakában töltött be minden állami és katonai funkciót a legmegfelelőbb személy. Érdemtelenül nem ismerjük eléggé.

 

Előadás címe: Törökvilág Magyarországon
–pendrive és tárgyi illusztrációval

        Egyik kedvenc időszakom a szultáni török világ. Történelmi és útikönyveimben, valamint ismeretterjesztő cikkeim jelentős részében foglalkoztam e színes, férfias korral. Éveken át szerveztem gyerekek részére törökkori játszóházakat, nyáron törökkori táborokat. Idegenvezetőként és egyéni utazóként mintegy húszszor megfordultam Törökországban, de az Oszmán Birodalom emlékeit is kutattam útjaim során Bosznia-Hercegovinában, Albániában, Bulgáriában, Szerbiában, Görögországban. E vitéz korszak nagyon látványos, színes világ, de ugyanakkor a magyar nép számára tragikus következményekkel járt.

 

Előadás címe: A Hunyadiak
–pendrive és tárgyi illusztrációval

        Az ezredfordulós közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy Magyarországon a legnépszerűbb, legkedveltebb, legelismertebb történelmi személy Mátyás király, megelőzve Szent Istvánt. A Hunyadi-család nagyszerű embereket adott a magyar, horvát, szlovén, osztrák, szerb, bosnyák, albán, bolgár népnek: a kiváló hadvezér Hunyadi Jánost, az igazságos, művelt Mátyást, a tragikus hősöket, Hunyadi Lászlót, Corvin Jánost, a bátor, forrófejű Szilágyi Mihályt, a nagyasszony prototípusát, Szilágyi Erzsébetet. Az egész korszak és a család tagjainak jellemzője a hazafiság, a hősiesség, az önzetlen áldozatvállalás.

 

Országjárás témakörben

Előadás címe: Budapest nevezetességei
–pendrive illusztrációval

        A főváros látványosabb, ismertebb nevezetességei mellett a különlegességek is helyet kapnak bemutatómban.

 

Előadásaimról néhány beharangozás