Utolsó frissítés: 2013-06-15

Batár Zsolt civil tevékenysége

       A Civilek Veszprém Megyéért és Városért Szövetség Batár Zsoltot a civil szféra érdekében végzett tevékenysége elismeréséért Gizella-díjra ajánlja.
       Batár Zsolt népművelőként mindig is kapcsolatban állt a civil világgal (egyesületek, alapítványok, kamarák, baráti körök, szakkörök stb.), hiszen munkája során mindig is velük dolgozott. 1987-től a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság Veszprém városi titkáraként már non profit területen dolgozott főfoglalkozásban. 1994-ben megalakította a Teleki Sámuel Kulturális Egyesületet, amely azóta országos szinten is példamutatóan tevékenykedik. 1998-ban a Gizella Baráti Kört alapította meg, mely elsősorban a Haszkovo-Jutasi úti városrész lakóinak kulturális, közéleti tevékenységét szervezi. 1998-tól 2001-ig a Veszprémi Civil Szervezetek Szövetsége alelnöke, 2001-től napjainkig a Civilek Veszprém Megyéért és Városért Szövetség ügyvezető elnöke.
       A Teleki Sámuel Kulturális Egyesület és a Gizella Baráti Kör külön ajánlásban méltatja Batár Zsolt eredményeit. A CVMV elnöksége az alábbiakban, a két szövetségben végzett kimagasló tevékenységét ismerteti.
       Több alkalommal szervezett lakossági fórumot Veszprém vezetőivel a várost érintő kérdésekben. Az ő szervezésében valósult meg Veszprémben négy civil fórum, melyen egy-egy téma elemzése mellett a városban tevékenykedő civil szervezetek ügyes-bajos gondjaival is foglalkoztunk. Oroszlánrészt vállalt a két csatári civil juniális, és a két Március 15. utca melletti pihenőben rendezett civil nyárbúcsúztató megrendezésében. Látványos megmozdulása volt a szövetségnek az 1999. október 6-án, az aradi vértanuk 150. évfordulója emlékére a Városi Művelődési Központtól az Alsóvárosi temetőbe Batár Zsolt által szervezett fáklyás felvonulás, melyen több mint 300-an vettek részt.
       Nagyon sokat korteskedett egy minden civil szervezet számára nyitva álló iroda ügyében, melyet 2000. június 23-án sikerült is megvalósítani. Ennek ő végezte a beüzemeltetését, majd másfél évig ő vállalta a vezetését – társadalmi munkában.
       Kétszer szervezett civil börzét, mely keretében koordinálták a szervezetek a programjaikat, e mellett műsort, elképzeléseket cseréltek. Ugyancsak sikeres volt több – általa szervezett – ingyenes jogi és gazdasági tanácsadás civil szervezetek részére.
       Az ő általa kitalált, kidolgozott formában hirdette meg a szövetség a kiváló civil szervezet kitüntető címet, melyet eddig 21-en kaptak meg.
       Rendszeresen felszólal civil ügyekben, több cikket is írt ilyen tárgykörben. Ösztönzésére, segítségével több egyesület, alapítvány alakult Veszprémben (pl. legutóbb az Egry Lakótelepi Baráti Kör), mely segíti az állampolgárok komfortérzetének javítását, a városvezetés tevékenységét.


Veszprém, 2002. március 22.

Dr. Nika Mária
CVMVSZ elnök