Utolsó frissítés: 2016-06-25

Batár Zsolt Botond életének regénye

Összeállította: Csabai Zsirka Lajos

 

Batár Zsolt Botond mottója:
"Ember lenni mindig, minden körülményben" - Arany János

 

Ha kapcsolatba kíván lépni velem :Batár Zsolt Botond

1193 Budapest, Táncsics u. 2.

Email

Élete térképen

Születés:

Nagykőrös, 1946. december 14-én, este 20 óra.

Tanulmányok:

1953–1954. Általános iskola - Sárospatak
1954–1959. 27. számú (hejőcsabai) Általános Iskola - Miskolc
1959–1961. 17. sz. (Kossuth utcai) Általános Iskola - Miskolc
1961–1965. Földes Ferenc Gimnázium – Miskolc
1966–1971. Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar középiskolai történelem szakos tanári és népművelési előadó diploma - Debrecen
1975. Idegenvezető képzettség

Főfoglalkozású munkahelyek

1965–6. Egyetemi előfelvételi alatt:
            1965. Borsod-Miskolci Népművelési Tanácsadó, munkatárs
            1966. Új-Miskolci Pályafenntartás, Miskolc, segédmunkás
1971. július 1.–1973 Miskolc megyei jogú Város Tanácsa VB. Művelődésügyi Osztály   művészeti főelőadó.
1973–1977 József Attila Járási Városi Művelődési Központ igazgató, Berettyóújfalu
1977. január 16.–1987. Megyei Művelődési Központ osztályvezető, Veszprém
1987. december 1.–1996. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Veszprém városi           szervezetének titkára
1996. január 1.–1998. Gyermekek Háza igazgató, Szekszárd
1998.– 1999. Teleki Sámuel Kulturális Egyesület igazgató, Veszprém
1999–2000. Veszprémi Civil Iroda irodavezető
2000. november 1.–2002. május 30. Művelődési Központ igazgató, Veszprém
2002–2006. december 15. Magyar Művelődési Intézet és a Magyar Kultúra Alapítvány,             Budapest, szakreferens

Nyugdíjas

2006. december 15-től

Születése:

Nagykőrösön született 1946. december 14-én, este 20 órakor. Bár a személyi igazolványában 15-e van beírva, de édesanyja (Kiss Margit) a halálos ágyán bevallotta, hogy egy nappal hamarabb született a saját családi házukban, de 1946-ban este nem lehetett bejelenteni, és ami még fontosabb volt, édesapja (Zoltán) is december 15-én született (1914-ben), így azt az érdekességet, hogy apa-fia ugyanazon a napon látott napvilágot, nem akarták elrontani.
1948-ban ő volt az országos gyermeknapi plakátokon.


Iskolái, iskolái alatt végzett tevékenységeiből(1953–71):

Általános iskolai tanulmányait Sárospatakon kezdte, ahol szülei tanárok voltak. Édesapja a Református Gimnáziumban, édesanyja Hercegkúton tanított. Édesapját meghívta a miskolci Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem tanársegédnek a matematika tanszékre, amit ő elfogadott. Zsolt Botond így Miskolcon a 27. számú (hejőcsabai) Általános Iskolában folytatta a tanulmányait, majd a 7-8. osztályt a 7. számú (Kossuth utcai) Általános Iskolában fejezte be. A miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban 1965-ben érettségizett kitűnő eredménnyel. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-népművelés szakára kérte a felvételét. Abban az időben az volt a rendelkezés, hogy ha a fiúk megfelelnek a felvételi előírásoknak, csak előfelvételit nyerhetnek, az egyetem előtt egy évig pedig sorkatonai szolgálatot látnak el. Neki sikerült a tizenkétszeres túljelentkezés ellenére bekerülni, de csak előfelvétellel. Szeptember 1-én, a behíváskor azonban kiderült, hogy magas vérnyomása (180/130) miatt alkalmatlan a katonai szolgálatra, ezért hazaküldték. Az egyetem ekkor sem vette fel, hanem előírta, hogy 9 hónapig dolgozzon. Ezt a Borsod-Miskolci Népművelési Tanácsadónál kezdte. Itt betekintést nyert az egész megye hálózati, módszertani népművelési tevékenységébe, és alkalmanként gyakorlati feladatokat is ellátott. A Tanácsadó azonban 1965. december 31-én beolvadt az akkor indult Rónai Sándor Megyei Művelődési Központba. Ekkor Zsolt a vasútnál, az Újmiskolci Pályafenntartás segédmunkása lett. Mindig szívesen emlékezik erre az öt hónapra, a krampácsolásra, a vagonpakolásra. Az akkori korban szép fizetést is kapott, és elment belőle két hétre nyaralni a Krímbe.

Középiskolai történelem szakos tanári és népművelési diplomáját 1971. június 26-án kapta meg. Egyetemi évei alatt – különböző művelődési intézményekben – rendszeresen tartott klubesteket, vetélkedőket, ismeretterjesztő előadásokat. 1968-ban a miskolci Gárdonyi Géza Művelődési Házban – az országban az elsők között – nyári gyermekfoglalkoztatást vezetett, 1968 őszétől pedig ugyanitt a Hélios Ifjúsági Klub irányítására kérték fel. Még újságot is megjelentettek, amelyben klubéletük ismertetése mellett helytörténeti kutatásaikról is beszámoltak. Harmad és negyedéves egyetemista korában az egyetem vezetése rábízta a Kossut Lajos Tudományegyetem többszáz hallgatója részére szervezett ún. téli népművelési gyakorlatot három megye falusi kultúrházaiba. Első írásai is ez időben jelentek meg az Egyetemi Élet c. folyóiratban.

Népművelés szakot végzettek 45 éves találkozóján, Budapest – 2016. június 3.

 

Miskolci tevékenységeiből(1953–73):

1971–1973 között Miskolc megyei jogú Város Tanácsa VB. Művelődésügyi Osztályán dolgozott főelőadóként. A városi szintű rendezvények, a helyi művészeti élet és az ismeretterjesztés művészeti ága tartozott munkakörébe. Ismeretterjesztő előadásokat tartott, kiállításokat nyitott meg, a Ki mit tud? városi rendezvényeit szervezte, a Fesztivál egyik rendezője volt, cikkeket írt. Ezek mellett a Megyei Művelődési Központ felkérésére rendszeresen tartott módszertani előadásokat, bemutató foglalkozásokat a megye területén is. Érettségi elnökségeit az egyik legelőkelőbb elfoglalásának tartja.
Néhány dokumentum
Képek


Berettyóújfalui tevékenységeiből(1973–1976):

Mivel lakásproblémáját nem tudta megoldani, 1973-ban – pályázat útján – a berettyóújfalui Járási és Városi Művelődési Központ igazgatója lett. Itt munkatársaival a városi népművelődési tevékenysége mellett a nagy területű berettyóújfalui járás közművelődési tevékenységét is koordinálta, irányította. E mellett a debreceni Megyei Művelődi Központ felkérésére rendszeresen tartott előadásokat, konzultációkat, módszertani eligazításokat Hajdú-Bihar megye népművelőinek is. Szakmai területen elsősorban a munkahelyi művelődés lehetőségeivel és az ifjúság körében végezhető kulturális tevékenységgel foglalkozott. A helyi Arany János Gimnáziumban mint óraadó tanár kezdte pedagógusi pályafutását.
Néhány dokumentum
Képek
A művelődési központ ünnepségén, 2014. november 21.
 

Szekszárdi tevékenységeiből(1996–1997):

1995-ben édesanyja és felesége halála nagyon megrázta, depresszióját fiai tanácsára úgy kívánta gyógyítani, hogy ideiglenesen más városba ment dolgozni. 1996. január 1-től másfél évig – annak megszűnéséig – a szekszárdi Gyermekek Háza igazgatója volt. E rövid idő alatt is sikerült nívós tevékenységet kialakítani, nagy lendületet, más formákat és módszereket bevinni a tevékenységbe, mint pl.: megvalósítani a tartalmas művelődés keretét, a Gyermekvilág klubot; új stílusú tanulmányi versenyeket, vetélkedőket honosított meg; elindította Szekszárdon az Apák Napját; létrehozta a gyermekek és az ifjak kötetlen szórakozására a Diákkaszinót; a hátrányos helyzetű gyermekek részére megrendezte a karácsonyt, a Szilvesztert; az általános iskolások és a középiskolások (SzEKSZ) diákönkormányzatainak helyet adott, tevékenységüket patronálta stb.
Mivel élete során jóval több ideig dolgozott megyei szinten, mint városin, és mert igény is volt rá, a Gyermekek Háza tevékenységét ez irányba is bővítette. Jó munkakapcsolatot alakított ki a városban működő megyei intézmények munkatársaival (Pedagógiai Intézet, középiskolák, könyvtár, múzeum, levéltár). Intézményébe befogadta a Bezerédj Pál Általános Iskola tanulócsoportjait is. Pályázataikat (gyermekrajz, művészeti csoportok bemutatói, tanulmányi versenyek stb.) mindig legalább megyei szintre írták ki. Az öt napos pályaválasztási börzében a megyei fenntartású középiskolák is bemutatkoztak a Gyermekek Háza épületében. Táboraikban is fogadtak a megye területéről is gyermekeket, a diákönkormányzatok foglalkozásaira a városkörnyék gyermekei is jártak. Több kiállítást is vándoroltatott sikeresen a Gyermekek Háza Tolna megyében.
A népművelési tevékenysége mellett bekapcsolódott Szekszárd közéletébe is. Létrehozta a Tolnai Népújság Magazin mellékletében a Gyermekvilág rovatot. Egy év alatt több mint 40 ismeretterjesztő cikket írt a Népújságban és a Szekszárdi Vasárnapban. Külön öröm volt számára, hogy Zsolt és Levente fia is több cikket írt a rovatába. A Szekszárd 1. TV társadalmi-közéleti adásait szerkesztette és vezette. Különösen a beszélgetős műsorok tetszettek neki, pl.: Torgyán Józseffel, Durai Miklóssal, Lezsák Sándorral, valamint a TV Híradóba készített szívesen anyagokat, pl.: Dávid Ibolyával, Kuncze Gáborral stb.
Néhány dokumentum
Képek


Veszprémi tevékenységeiből(1976–1995 és 1997–2003):

Batár Zsolt huszonhat évig élt és tevékenykedett Veszprém városában. Először a mai Városi Művelődési Központ jogelődjében dolgozott több mint egy évtizedig módszertani osztályvezetőként, utána a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) városi titkára, végül a HM Honvéd Kulturális Kht Veszprémi Intézményének igazgatója volt.
2002. március 25-én felterjesztették a város által alapított Gizella-díjra. Ezek az ajánlások majdnem teljességgel összefoglalták Batár Zsolt Botond Veszprémben végzett tevékenységét.

Felterjesztés Gizella-díjra

A Honvéd Baráti Kör és a Gizella Baráti Kör Veszprémért Egyesület Batár Zsoltot Gizella-díjra felterjeszti.

Batár Zsolt huszonhat éve él és tevékenykedik Veszprém városában.
Először a mai Városi Művelődési Központ jogelőd jében dolgozott több mint egy évtizedig módszertani osztályvezetőként, utána a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság városi titkára volt. Jelenleg a HM Honvéd Kulturális Kht Veszprémi Intézményének igazgatója. 1946. december 15-én Nagykőrösön született. Történelem szakos középiskolai tanári és népművelési előadói diplomáját 1971-ben szerezte a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Két gyermek édesapja.
Tevékenysége négy területen emelkedett az átlag fölé: az ismeretterjesztésben, a lokálpatriotizmusban, a non profit szféra szervezésében és a hátrányos helyzetűek felkarolásában. (Részletes indoklását mellékeljük.) Egész munkája a város lakóinak megőrzésére és új értékek létrehozására irányult, valamint az anyagilag hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének javításáért tevékenykedik évek óta. A huszonhat éve tartó önzetlen és kimagasló tevékenységéért javasoljuk
Veszprém város díjának elnyerésére.


Veszprém, 2002. március 26.


Kenyeres Miklós
elnök
Honvéd Baráti Kör

Kőhegyiné Szita Bernadett
alelnök
Gizella Baráti Kör Veszprémért

A Gizella-díj felterjesztés mellékletei a következő linkeken találhatók:

Közművelődés
Civil széra
Teleki Egyesület
Jutasi városrész
Támasz Alapítvány


Ami a Gizella-díj ajánlásából kimaradt


     A Függetlenek és Civil Szervezetek Veszprémért egyesület 2002-ben képviselőnek indította Veszprém városban az önkormányzati választáson.
     Az idegenvezetés fakultáció óraadó tanáraként – éveken át – oktatott és érettségiztetett a balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumban, a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban és a veszprémi Vetési Albert Gimnáziumban      Idegenvezetéshez kapcsolódó tantárgyak (Magyarország nevezetességei, Európa kiemelkedő nevezetességei, idegenvezetés módszertana, művészettörténet, vendéglátó- és szállodaismeret) tanítása, Veszprém város és Budapest 1-1 napos helyszíni bemutatása az idegenvezetők képzésében a Veszprémi Egyetemen és a Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolában folytatta a 2003–2004-iki tanévben is.
     Idegenvezetők országos vetélkedője: Felmenő rendszerben szervezték az Országos, a Fővárosi és a Megyei Idegenforgalmi Hivatalok. A több száz jelentkező közül a megyei és fővárosi selejtezők után az országos döntőbe 72-en kerültek, ahol Batár Zsolt az előkelő 10. helyet szerezte meg, megelőzve a hivatásos idegenvezetőket.
     A Magyar Camping és Caravanning Club Veszprém megyei elnöke. Több országos kempingtalálkozó szervezője.
     A rendszerváltás utáni lehetőséget megragadva egy régebbi ismerősével létrehozta a Batár Touristot. A veszprémin kívül iroda nyílt Ajkán és Esztergomban is.

Néhány dokumentum
Cikkek Veszprém városról és megyéről 
Veszprém Megyei Kortárs Lexikon
(Kiadta: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése - Batár Zsolt 66 sorban szerepelt benne fényképével illusztrálva)


Budapesti tevékenységeiből(2003-tól napjainkig):

2003. februárjában költözött Budapestre.
Képek

Róla megjelent írások:

Veszprémi 7 Nap, 2007. 04. 07. Matolcsi Renáta

Könyvei:

A félhold és a kétfejű sas árnyékában
II. Rákóczi Ferenc élete és szabadságharca a bélyegek tükrében
Kelet-Ausztrália (útikalauz)
Észak-, Nyugat-, Dél-Ausztrália (útikalauz)
Horvátország északi és nyugati területei (útikalauz)
Horvátország déli területei (Dalmácia)
Új-Zéland
Bosznia-Hercegovina

Cikkei:

II. Rákóczi Ferenc gyermekkora, - Nők Lapja, 2003. október 29.
Magyarok Ausztráliában tanulmány a Magyar Művelődési Intézet felkérésére, - 2003. november
Albánia egy utazó szemével, - Földgömb, 2005/5
Aminélkül egyhangubb az életünk
, 2 Zsiráf 2004/január,február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december.
Hogyan születet meg a bélyeg, 2 Zsiráf 2005/január
A farsang, az ördög ünnepe, 2 Zsiráf 2005/február
Színházi világnapra, 2 Zsiráf 2005/március
Mátyás király délvidéki emlékeiből; Mit adott a magyar reneszánsz a világnak? c. tanulmánykötetben (2008).
A szabadságharc első dicső éve (1703) c. tanulmány, Történelmi Magazin, Sepsiszentgyörgy 2008/november


Előadásai:

II. Rákóczi Ferenc élete és szabadságharca, emlékhelyei

          2003. június 15. Felsőpakony – Rákóczi nap

Kelet-Ausztrália (diával illusztrálva)

          2003. április 24. Városi Művelődési Központ, Várpalota
          2003. december 11. Magyar Kult. Alapítvány székháza (Budai Várban),  Ausztrália Magyar Baráti Köre meghívására

Esztergom bemutatása a helyszínen Ausztráliában és Dél-Amerikában élőknek

          2004. január 22. Magyar Kultúra Alapítvány felkérésére

Nyugat-Ausztrália (diával illusztrálva)

          2004. szeptember 30. Városi Művelődési Központ, Várpalota

A Bocskai-felkelés emlékhelyei

          2004. október 19. Magyar Kultúra Alapítvány székháza (Budai Várban),
          Magyar Emlékekért a Világban Egyesület meghívására

 (A 400 éves évforduló kapcsán) (diával illusztrálva)

Thököly Imre és felkelésének emlékhelyei

          2005. október 4. Magyar Kultúra Alapítvány székházában (Budai Várban),
          Magyar Emlékekért a Világban Egyesület meghívására (halálának 300. évfordulójára) (diával illusztálva)

Magyar emlékek Ausztráliában és Új-Zélandon

          2005. március 10. Magyar Kultúra Alapítvány székháza (Budai Várban),

          BAZ megye Budapesti Baráti Köre meghívására (diával illusztrálva)

Ami a Horvátország útikönyvekből kimaradt

          2005. május 26. Városi Művelődési Központ, Utazók Klubja, Várpalota (diával illusztrálva)

Új-Zéland Északi-szigetének látnivalói

          2006. szeptember 28. Városi Művelődési Központ, Utazók Klubja, Várpalota (diával illusztrálva)

Új-Zéland Déli-szigetének látnivalói

          2007. január 25. Városi Művelődési Központ, Utazók Klubja, Várpalota (diával illusztrálva)

Észak- és Nyugat-Horvátország magyar emlékei

          2007. okt. 16. Magyar Kultúra Alapítvány székháza (Budai Várban),
          a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület meghívására(képekkel illusztrálva)

A Délvidéken Hunyadi-emlékek nyomában, Barangolás Kelet-Horvátország emlékeinél

          2008. ápr. 29. Magyar Kultúra Alapítvány székháza (Budai Várban),
          a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület meghívására

Keresztül-kasul Bosznia–Hercegovinán

          2009. május 28. Városi Művelődési Központ, Utazók Klubja, Várpalota (képekkel illusztrálva)

Új-Zéland útikalauz első kötetének bemutatása

          2010. október 14. Magyar Kultúra Alapítvány szákháza (Budai Várban),
          az Ausztrália Magyar Baráti Körének meghívására.

(képekkel illusztrálva)

Új-Zéland útikalauz bemutatása

          2011. június 21. Magyar Kultúra Alapítvány székháza (Budai Várban),
          a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület meghívására

(képekkel illusztrálva)

Ausztrália és Új-Zéland magyar világa

          2011. december 14. Magyarság Háza (Budai Várban),
          a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület meghívására (képekkel illusztrálva)

Horvátország magyar emlékei

         2012. március 6. Budapest-Mátyásföld, Erzsébetligeti Színház,
         a Déli Harangszó Baráti Kör meghívására (képekkel illusztrálva)

Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról

        2013. március 17. Magyar Klub, Spring Hill (USA – Florida)

Ausztrália látnivalói

        2013. szeptember 2. Leányfalu, Közösségi Ház

Berettyóújfalui emlékeim

        2014. november 21. Berettyóújfalu, Művelődési Központ

Az ezeréves magyar-svéd kapcsolatokról

        2015.  november 14. Budapest, Wekerlei Kultúrház és Könyvtár

Ausztrália látnivalói, magyar emlékei

        2015. március 11. Budapest­Ferencváros

A magyar­horvát 800 éves közös haza

        2015. április 20. Alsóörs

Törökvilág Magyarországon

        2016. március 7. Alsóörs

 


Kiállítást megnyit:

II. Rákóczi Ferenc élete és szabadságharca

          2003. november 20. Művelődési Ház, Alsónémedi


Gyermekrajzpályázatai:

Ausztrália magyar gyermekszem

          – országos pályázat (közel 400 pályamunka érkezett)
          Rendezők:
                   – Ausztráliai és Új-Zélandi Magyarok Szövetsége (Adelaide),

                  – Magyar Művelődési Intézet (Budapest),
                   – Teleki Sámuel Kulturális Egyesület (Veszprém)

          Megnyitók:
                   – 2002. december 9. Budai Vigadó (I. Corvin tér 8.)
                   – 2003. január 8. Adelaide (Ausztrália), Magyar Ház
                   – 2003. március 10. Sydney (Ausztrália), Magyar Ház

Rákóczi Ferenc élete és szabadságharca

          – országos pályázat (107 pályamunka érkezett)
          Rendezők:
                   – Magyar Kultúra Alapítvány (Budapest),
                   – Teleki Sámuel Kulturális Egyesület (Budapest)
          Megnyitó:
                   – 2003. július 11., Magyar Kultúra Alapítvány székháza
          Bemutatva:
                   – 2003. október 28., Ady Endre Művelődési Ház, Újpest  
                   – 2003. november 20–30., Művelődési Ház, Alsónémedi

Új-Zéland gyermekszemmel

 – Új-Zélandban meghirdetve (26 pályamunka érkezett)
          Rendezők:
                   – Új-Zélandi Magyar Szövetség (Christchurch),
                   – Magyar Fészek (Wellington),
                   – Teleki Sámuel Kulturális Egyesület (Budapest),
                   – Batár Útikönyvek Kiadó (Budapest)
          Megnyitó:
                   – 2006. január 15. Magyar Klub, Wellington
                   – 2006. január 27. Christchurch

 

Idegenvezetései:

Eszék és környéke (Horvátország) 2012. március 15.


Író-olvasó találkozói:

Könyvhét, Nagykőrös, - 2012. június 11.

Biharországi Esték, Berettyóújfalu, - 2015. március 26.

II. Rákóczi Ferenc születésnapi ünnepségén Berettyóújfalu, - 2015. március 27.

Miskolcról indultam, Miskolc
- 2015. április 17

 

Ha kapcsolatba kíván lépni vele :

Batár Zsolt Botond
1193 Budapest, Táncsics u. 2.
Telefon: 06-30-353-4565.
Email

scrollbar-highlight-color : #077106; scrollbar-3dlight-color : #10930F; scrollbar-shadow-color : #009900; scrollbar-darkshadow-color : #6CFF6B;